Květen 2007

díl sedmý:Visoran

31. května 2007 v 17:28 | Toa De real |  příběhy Bionicle
Ráno Toa zajali Visorana,sundali mu masku a Onewa mu dal svou.Onewa si pak vzal Kanohi Miru Nuva.Vakama se ho zeptal jak se jmenuje.Visoran řekl De real.Potom uslyšeli divný zvuk.De real dal Onewovi Komau a od Onewy si vzal Miru Nuva.Byli tam Piraka.Vezok se naučil od Kongua mutační Zamor(Ale Vezokův byl jako mutační rhotuka Visoraků)a střelil do Onewy.Onewa padl na zem a byl pak v kokonu.Z kokonu vypadla Komau a De real ji chytil.Vybil Miru a nasadil Komau.Piraka odešli.Z Kokonu vylezl Onewa ale jako Hordika se zelenou levou rukou.Onewa si šel do domku odpočinout.Je druhý den.Ráno šel Rahkshi Panrahk kolem pevnosti.Narazil na Onewu s De realem.Oba dva přímo trénovali.Dali se do boje.Byl tam i Avak.De real odrovnal Avaka diskem z Onu-Metru.Panrahk odhodil De reala a kopnul Onewu.Onewa ležel na zemi beze zbraní a Panrahk se ho už chystal zabít svou holí.Ale na hů mu skočil De real ale to udělal špatně.De realovi se rozbilo srdce.Potom umřel.Pak Panrahk oddělal Onewu tím že ho probodl.Panrahk potom odešel.Avaka nechal na pokoji páč věděl že už živý nebude.Třetí den.Toa byli jen čtyři.A věděli že nejsou tak silní aby porazili tolik nepřátel a ochránili tolik Matoranů.Odpoledne na pevnost zaútočil celý Pridak´s Lair.Toa byli skoro porazeni,ale pak tam skočil divný stín.Skočil přímo mezi Barraki a Toa.Stínu svítily dvě modré oči.Toa si mysleli že je to Onewa ale byl to jiný Toa.
A jaký to se dozvíte příště

Recenze na Brutaku

31. května 2007 v 17:09 | Toa De real
Brutaka je můj největší Bionicle.Má docela husté nohy.Nechápu proč mu dali takové pidi ruce.Má i dobrý meč.A líbí se mi ta Maska.Má hlavu Toa Metru s oranžovými oky.
Plusy mínusy
+maska
+meč
-dlouhé skádání
-těžké postavení nohou
-mini ruce
+drápy
+chodidla
-roury vedoucí od ruk
+hodně dílů
-malá pohyblivost
tedy je to 5 z 10

Díl šestý:Zaktanův jed

29. května 2007 v 19:34 | Toa De real |  příběhy Bionicle
Dalu byla úplně sama proti Thokovi,Panrahkovi,Zaktanovi,Vezokovi a Avakovi.Thok zaútočil na Dalu svou zbraní.Ale střelu vykryl Matoro který se tam objevil jako duch.Pak se tam objevila Nokama která střelila do Vakamy svůj kotoulč.Avak vytřelil na Pokse ze svého krumpáče ale Onewa byl rychlejší.Pak se za Piraky objevil divný Matoran s Kranou Yo na obličeji.Vedle něho kráčel Tahnok Va.Avak celou dobu střílel na Onewu Zamory a Onewa měl co dělat aby uchránil sebe a Poukse.Ale Avak rychle vystřelil Zamor a Onewa letěl.Potom vystřelil z krumpáče na bezbranného Poukse.Poukse zabil.Potom Piraka i s divným Matoranem odešli do svého Lair.Hakann už se zmněnil zpět na Piraka.Matoran pak měl lepší brnění.Zaktan si stoupl do komory kde je napuštěn Lehrakův Jed.Pridak mu dal na zkoušku jestli zabije každého koho se jen dotkne.Pridak mu tam nachystal pár Rahi.Zaktan se oně jen opřel a Rahi lehli.Zaktan pak šáhl na Pridaka ale nic se nestalo.Pridaka pohlťovala hustá zeleně.Pridak pak odhodil Zaktana.Mezitím v pevnosti Toa pohřbili Poukse a lámali si hlavu co to mohlo být za Matorana.Tehutti řekl že to může výt Visoran(Matoran zmutovaný Visorakem) ale neví jeho jméno.Toa se dohodli že zítra toho Matorana zajmou.
Pokračování příště

Díl pátý:Zrada

27. května 2007 v 9:01 | Toa De real |  příběhy Bionicle
Defilak dal Toa úkol:''Musíte jít na špičku osrova,tam najít v děrách všechny barvy Zamor a najít dva Velké Disky Onu a Le-Metru.Ale pozor.Díry jsou přísně střeženy Hakannem!Jak se k nim dostanete je na vás.''řekl a Toa se vydali na tu špičku.Defilak měl pravdu,Hakann tam byl a střežil díry.K Hakannovi se přidal Vezok.Pirakové je tam skoro všechny pobili ale Kongu pak vystřelil svůj Zamor a střelil ještě do Zamoru ze své kuše.Koule zasáhla Hakanna(ten netušil že je to mutační Zamor na Chibi)a ten se pak zhroutil na zem a stal se z něj CHIBI.Vezok jen na Hakanna vyvalil oči a Matoro ho pak zmrazil svým mečem.Onewa pak vyhrabal Zamory a Disky.Vzali je do víka od Kanystru Toa.Donesli je Defilakovi.Potom jim Dekar řekl ať je donesou do pevnosti Matoranů.Toa je odvedli do Pevnosti.Mezitím v Pridak´s Lair se ozývá hotový rozhovor.Hakan rozmrazil Vezoka a Pridak řekl že musí vít jejich vůdce a zaútočit na pevnost.Šel tam Vezok a Reidak.U pevnosti se schovali a jak se šel Vakama projít tak zaútočili.Vezok mu zarazil svou harpunu ke krku a Vakama usnul.Reidak tam pak pobil ostatní Toa co ho přišli zachránit.Dovedli Vakamu do Pridak´s Lair.Pridak nakecal Vakamovi že ho všichni nenávidí a že zvolí jiného vůdce.Vakama se pak stal zlým.Vakama se pak vrátil do pevnosti.Potkal Dalu a promluvil si s ní.Vakama pak zavolal Thoka,Panrahka,Vezoka,Zaktana a Avaka.Pak se pustili do boje a....
Pokračování příště

bionicle In the end

20. května 2007 v 17:40 | Toa De real |  Videa Bionicle
Přibydou další

Díl čtvrtý:Past

19. května 2007 v 13:05 | Toa De real |  příběhy Bionicle
Kong,Matoro,Nokama,Onewa a Vakama se vydali hledat dva Mahritorany Dekara a Defilaka.Jak šli,tak je přepadli Pirakové.Pirkové byli v přesile.Ale potom vyletěly čtyri olihně a ty zasáhly Thoka,Vezoka,Avaka a Hakanna.Reidaka a Zaktana pak pobili dva podivíni.Byli to dva Barraki.Kalmah a Pridak zmlátili zbylé dva Piraky a pak se vrhli na Toa.Vakama bojoval proti Pridakovi a Kalmah si vzal ostatní.Kongu vystřelil ze své Kuše.Kalmah uhnul.Pak Nokama střelila svůj kotoulč a do něj pak Kongu střelil.Když kotoulč strefil Kalmaha,Kalmah pak skočil do moře.Potom I Vakama střelil svůj Kotoulč do Pridaka.Pridak pak skočil do moře taky.Potom zase hledali dva Matorany.Potom tam byl Brutaka.Sotva co ho Porazili vypadla z něho maska.Chtěli ji vzít ale pok se propadli do podzemního Vězení.Matoro Použil svou masku aby se rohlédl kde ti Matorani jsou.Matorani byli u hory Valmai.Pak se spustil zpět do těla.Potom se tam objevil Tehutti s loučí v ruce.Věděl že tam budou a tak je šel vysvobodit.Když došli do středu Nokama pak začala vrtat svým nástrojem do země.Když se dostali ven,řekli Tehuttimu aby šel zpět do bunkru.Toa se pak rozběhli k hoře Valmai.U jeho úpatí byli Defilak a Dekar.Toa je odvedli do bunkru kde jim Defilak dal další úkol.
Pokračování příště

Díl třetí:Nový ostrov

17. května 2007 v 21:57 | Toa De real |  příběhy Bionicle
Balta dal triu úkol:''Musíte najít na osamoceném bodu ostrova loď.Musíte tam naložit všechny obyvatele Metru-Nui!!Pak musíme jet na ostrov Voya-Nui!Musíte rychle!!!'' řekl Balta a šel s Nokamou,Onewou a Vakamou.Když našli všechny tak šli na osamělý bod ostrova kde byla loď.Všichni tam pak nasedli a vydali se na Voya-Nui.Pirakové se na Voya-Nui teleportovali.Když dorazili tak žádný ráj nečekali.Vrhla se na ně spousta nebezpečných Rahi.Bylo jich moc ale pak se objevilo osm modrých Zamor a jedná energetická koule.Rahi se pak rozutekli a někteří leželi nehybní.Potom se objevili Matoro s Konguem a s Dalu.Potom všichni z lodě vylezli.Pak se vydali do chlavního bunkru na Voya-Nui.Byl dobře ukrytý.Byl tak ukrytý že ho ani Pirakové nemohli najít.Natož nějací Rahi.Hodili tam pár diskuzí až když Vakama řekl:''No koukám že je to tady pořádný peklo co?'' a Matoro odpověděl:''No žádnou Havai tady nečekejte.Je to tu divočejší než být s Makutou.Všude kde se podíváte vydíte nenebzpečné Rahi,Nektanny,Guardiany a někde i Piraka.Takže vám říkám.Žádný ráj tu není!''.Najednou nad sebou uslyšeli kroky.Byl to Avak s Parahkem.Když odešli vyhrabal se v bunkru zemní burnak.Pustili se s ním do boje.Potom se Burnak stáhl.Potom Pouks řekl Všem Toa co tam byli aby našli Matorana Dekara a Matorana Defilaka.Toa se vydali na cestu.Ale cesta nebude snadná
To be continued

Díl druhý:Noví nepřátelé,noví přátelé

16. května 2007 v 18:09 | Toa De real |  příběhy Bionicle
Minule dal Pouks Onewovi,Nokamě a Vakamovi úkol.Ten úkol byl aby našli Matorana Baltu aby vyrobil dobrou zbraň.Žádné dotazy nebyly a tak šli.Museli jít do Ta-Metru.Vakama šel první,za ním Nokama a jako poslední šel Onewa.Potom uviděli domeček.Šli dovnitř.V domku byla díra.Velká díra ve zdi.Rozhodli se že tam vejdou.Vešli dovnitř a byla tam tma.Po nějaké době procházení jeskyní uviděli před sebou tři svítící oči.Najednou jeden z těch tří rozsvícených očí vystřelil na světlo a pak se tam rozsvítilo.Byli tam tři Piraka.Hakann,Vezok a Avak.Pak se za nimi objevili tři zbývající.Zaktan,Reidak a Thok.Pustili se do boje.Nejlíp na tom byli Piraka.Ale v tom se objevily modré Koule Zamor a byla zase tma.Potom se objevily dva svítící meče na modro.Byli to Toa Inika.Pobili Piraka a pak se zeptali kdo jsou ti tři.Onewa řekl:''Já jsem Onewa vedle mě je Nokama a za mnou je Vakama.A kdo jste vy?''Pak se ozval vysoký zelenáč kterému byl vidět mozek a hned bylo vidět že je docela chytrý:''Já jsem Kongu a Vedle mě je Matoro.''.Sotva co řekl jak se jmenujou tak všichni omdleli kromě Onewy.Onewa se zeptal jak je Hewkiimu.Matoro řekl že stále bojuje s ostatními Toa Inika na Voya-Nui.Pak vstal Vakama a rozběhl se mezi Matorem a Konguem.Kongu se ho zeptal:''Kam tak letíš?!!''A Vakama řekl:''Musím najít Baltu!''A Maotor kildně:''Tak hoď čelem vzad,běžíš blbým směrem!''.Vakama to otočil a běžel tím směrem jak mu řekl Matoro.Všichni se pak rozběhli za ním.Potom Baltu našli.Balta jim zadal další úkol.
A jaký to se dozvíte příště

První díl

14. května 2007 v 20:17 | Toa De real |  příběhy Bionicle
(omlouvám se že tu nebudou obrázky ale napíšu tu to co mám)
Jednou za večera seděl Onewa na skále.Najednou uslyšel nějaké zvuky.Vstal a rozhlédl se.Najednou uviděl Rorzahka,Vorzahka a Nuurahka.Proti třem Vahki nemůže nic dělat.Proto radši utekl.Jak skákal po skalách tak na jedné uviděl Tehuttiho.Skočil na skálu kde je Tehutti.Tehutti Onewovi řekl že ho pronásledují Vahki.Onewa řekl:''Nejsou to Nuurahk,Vorzahk a Rorzahk??''A Tehutti na to:''Jo Onewo přesně oni!''.Pak se ozvalo něco divného.To Vahki lezli na skálu pro Tehuttiho.Onewa se snažil Tehuttiho bránit ale marně.Vahki se setavili na Kranuu.Onewovi museli Pomoct Vakama Hordika a Nokama Hordika.Po chvíli Nokama vystřelila svou Rhotuka na Kranuu.Kranua pak spadl ze skály.Tehutti a Onewa poděkovali za pomoc.Tehutti pak řekl Onewovi:''Musíš najít Poukse.Lepší bude když s tebou půjde Nokama s Vakamou.'' dokončil Tehutti a půjčil Onewovi svůj odpalovač i s diskem.Potom Nokama,Onewa a Vakama seskočili ze skály.Na Onewu ještě skočil Tehutti a řekl:''Promiň ale potřebuju dovést do Onu-Metru.''.Pak šli nejdřív do Onu-Metru a pak šla známá trojka hledat Poukse.Došli k nějakému domečku kde bylo napsané:Pouks.Onewa vešel do domečku ale Pouks tam nebyl.Hledali ho kdekoliv.Potom objevili Pouksovou knihovnu.Pokusili se zatáhnou za nějakou knihu ale něco jim nešlo.Knihy nešly dát k nim.Vakama zjistil že se musí dát dozadu.Střelil Rhotuka do knih a objevila se tam brána.Vešli dovnitř.V chodbě byla docela tma.Vakama rozsvítil svůj meč a bylo tam světlo.Potom uslyšeli nějaké hlasy.Onewa řekl Vakamovi ať zhasne.Museli jít úplně potichu.Potom objevili ve stínu dvě vysoké postavy a Poukse.Uslyšeli jak si ti dva podivíni cosi povídali:''Je nám k ničemu.Nezničíme ho,Zaktane?''řekl jeden.A druhý na to:''Ne Reidaku.Musíme zjistit mnohem víc.'' ale Pouks neřekl nic.Pak ho Ridak chcěl rozpárat svým vrtákem ale do něj pak střelila kotoulč Nokama.Do Zaktana střelil Vakama a Onewa vzal Poukse.Potom Pokse dovedli do hlavní stanice v Po-Metru.Tam Pouks zadal další úkol.
A jaký to se dozvíte příště

Huki

13. května 2007 v 10:28 | Toa De real
Huki je šampión z vesice Po-Koro ve hře Kohli.Je celkem rychlý na svůj vzhled.Dokáže se bezpečně pohybovat po rozbitém terénu.Jeho láska je Maku ale Maku umí plavat ale Huki se vody bojí.Nyní je Toa Inika kamene a bojuje proti Pirakům o Masku života